BPIF Training Wales / Hyfforddiant BPIF Cymru
Hyfforddiant BPIF Cymru

Nodau Hyfforddiant BPIF (Cymru) yw cynorthwyo'r sector print Gymraeg i wella sgiliau'r gweithlu i ddatblygu dysgu, proffidioldeb a chynaliadwyedd.

Trwy ein his-gontract gyda Grwp Hyfforddi ACT rydym yn cynnig ystod lawn o brentisiaethau argraffu. Mae yna ddeuddeg o wahanol lwybrau argraffu yn amrywio o gynhyrchu argraffu i gynhyrchu print digidol a thros 120 o unedau CGC gwahanol sy'n cwmpasu'r amrywiaeth enfawr o dechnegau argraffu mewn lithograffeg / fflecsograffeg/ grafur a sgrin.

Dyma dair elfen sylfaenol prentisiaeth Gymreig: -

  • NVQ print benodol ar naill ai lefel 2 neu 3
  • Tystysgrif Dechnegol sy'n cynnwys tair arholiad ar wahân
  • a Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif

Yn ogystal â'r cydrannau hyn bydd prentisiaid hefyd yn astudio:-

  • Addysg ar gyfer Cynaliadwyedd a Dinasyddiaeth Fyd-eang
  • Gwerthoedd Prydeinig
  • a Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithwyr
Personél allweddol:
Nicola LangleyKarly Lattimore
Rheolwr Gyfarwyddwr Hyfforddiant
07384 214536 
Andrew BraceyAndrew Bracey
Rheolwr Ansawdd
07801 981312 
Norman FaulknerNorman Faulkner
Rheolwr Gweithrediadau (Cymru)

 

You might also be interested in:
  • BPIF Training Wales The stated aims of BPIF Training (Wales) is to assist the Welsh print sector to improve the skills of the workforce to develop learning, profitability and sustainability.